Header Visual Graphic

Links & downloads

Abu CAO

CAO voor Uitzendkrachten 2021-2023

Algemene voorwaarden Keser

Ziekteverzuimreglement

Werkwijzer medewerker

Werkwijzer opdrachtgever

Kalender 4-wekelijkse verloning 2024

Antidiscriminatie beleid

Downloads in English

Abu CLA

CLA for Temporary for Agency Workers 2023-2024

Sickness absence regulations

Working guide employees

Antidiscrimination policy