Header Visual Graphic

Antidiscriminatie beleid

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van Keser is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht hun leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke- of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld, doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functiegerelateerd zijn.

Antidiscriminatie beleid

Antidiscrimination policy

  • Lara Aben
Heb je een vraag?

Lara Aben helpt je graag.

Heb je een vraag

Neem contact op