Financial controller en business controller in één persoon?

Algemeen
Financial controller en business controller in één persoon?

Kan de rol van financial controller worden gecombineerd met business controller taken?

De functie van een financial controller en een business controller zijn beide cruciaal binnen een organisatie, maar ze vervullen verschillende rollen. Een financial controller richt zich voornamelijk op financiële rapportage, naleving van regelgeving en interne controle, terwijl een business controller zich bezighoudt met strategische planning, budgettering en het ondersteunen van managementbeslissingen. De vraag of deze rollen gecombineerd kunnen worden, is een onderwerp van discussie binnen veel bedrijven.

Taken en verantwoordelijkheden

Financial controller

De belangrijkste taken van een financial controller zijn onder andere:

  • Financiële rapportage: Verantwoordelijk voor het opstellen van financiële verslagen, inclusief balans, winst- en verliesrekening, en kasstroomoverzicht.
  • Compliance en interne controle: Zorgen voor naleving van financiële regelgeving en interne procedures.
  • Boekhouding: Beheer van de dagelijkse boekhoudkundige activiteiten en het coördineren van audits

Business controller

Een business controller daarentegen richt zich op:

  • Strategische planning: Ondersteuning bij de ontwikkeling van bedrijfsstrategieën door financiële analyses en prognoses.
  • Budgettering: Opstellen en monitoren van budgetten en voorspellingen.
  • Managementondersteuning: Adviseren van het management op basis van financiële analyses om strategische beslissingen te nemen.

Voordelen van de combinatie

1. Overeenkomsten van vaardigheden

Het combineren van de taken kan leiden tot voordelen. Een professional die zowel de financiële rapportage als de strategische analyse beheerst, kan efficiënter werken doordat hij of zij een integrale kijk heeft van de financiële gezondheid en de strategische doelen van het bedrijf.

2. Kostenbesparing

Het combineren van de rollen kan leiden tot kostenbesparingen. In plaats van twee afzonderlijke posities te bekleden, kan één goed opgeleide professional beide taken uitvoeren, wat leidt tot lagere personeelskosten.

3. Snellere besluitvorming

Een gecombineerde rol kan zorgen voor snellere besluitvorming. De persoon in deze rol heeft direct toegang tot zowel gedetailleerde financiële gegevens als strategische inzichten, waardoor er minder tijd nodig is voor overleg en afstemming.

Nadelen van de combinatie

1. Verhoogde werkdruk

De combinatie van beide functies kan leiden tot een verhoogde werkdruk, wat kan resulteren in verminderde efficiëntie en een verhoogd risico op fouten.

2. Vereiste vaardigheden

Het kan moeilijk zijn om een professional te vinden die over de benodigde vaardigheden en ervaring beschikt om beide rollen effectief te vervullen. De complexiteit en de diversiteit van de taken vereisen een breed scala aan kennis en expertise.

3. Potentiële belangenconflicten

Er kunnen belangenconflicten ontstaan. De financial controller moet strikt controleren en rapporteren, terwijl de business controller soms creatiever moet zijn in het presenteren van financiële informatie om strategische doelen te ondersteunen.

Belang voor werkgevers en werknemers

Werkgevers

Werkgevers moeten bij het opstellen van een vacature rekening houden met de voor- en nadelen van het combineren van deze rollen. Voordelen voor werkgevers zijn onder andere kostenbesparing en efficiëntere besluitvorming. Nadelen kunnen een verhoogde werkdruk en moeilijkheid bij het vinden van de juiste kandidaat zijn. Het is cruciaal om duidelijk te definiëren wat er van de kandidaat wordt verwacht en om te zorgen voor voldoende ondersteuning en middelen om de gecombineerde rol succesvol te kunnen vervullen.

Werknemers

Voor werknemers is het belangrijk om bij het opstellen van hun CV te overwegen of zij de vaardigheden en ervaring hebben die nodig zijn voor een gecombineerde rol van financial controller en business controller. Voordelen voor werknemers kunnen een breder scala aan verantwoordelijkheden en meer carrièremogelijkheden zijn. Nadelen zijn mogelijk een verhoogde werkdruk en de uitdaging om een breed scala aan vaardigheden te beheersen. Het is essentieel om relevante ervaringen en vaardigheden duidelijk te presenteren en aan te geven hoe deze kunnen bijdragen aan het vervullen van een gecombineerde rol.

Conclusie

Hoewel er duidelijke voordelen zijn aan het combineren van de rollen van financial controller en business controller, zijn er ook significante nadelen en uitdagingen. De beslissing om deze rollen te combineren moet zorgvuldig worden overwogen, rekening houdend met de specifieke behoeften en de structuur van de organisatie. In sommige gevallen kan een hybride rol efficiënt en kosteneffectief zijn, terwijl in andere situaties de afzonderlijke functies beter presteren om de nodige diepgang en focus te behouden. Het is essentieel om de werkdruk, de benodigde vaardigheden en mogelijke belangenconflicten te evalueren voordat een dergelijke strategische beslissing wordt genomen.

News Mail Graphic Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze Keser update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief